Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ συνεχίζει να στηρίζει ανθρώπους με αναπηρία

Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ συνεχίζει να στηρίζει ανθρώπους με αναπηρία με στόχο την προώθηση της αυτονομίας, της κοινωνικής ένταξης και τη βελτίωση της ποιότητας  ζωής των ίδιων και των οικογενειών τους.

Έχοντας ως θεμέλιο της φιλοσοφίας μας το άτομο, τον σεβασμό της προσωπικότητάς του και την αποδοχή της διαφορετικότητας, το Κέντρο Ημερήσιας Απασχόλησης ΑΜΕΑ, παρέχει αφιλοκερδώς, με το επιστημονικό προσωπικό του, διάφορες δραστηριότητες σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, όπως εργαστήρια τέχνης, εκπαίδευση στην απόκτηση καθημερινών δεξιοτήτων και αυτοεξυπηρέτησης, αθλητισμό, μη τυπική εκπαίδευση, δραστηριότητες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ενίσχυση και ανάπτυξη δεξιοτήρων, επαγγελματικό εργαστήρι με κατασκευές από πεπιεσμένο χαρτί, εκπαιδευτικές εκδρομές και ποικίλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ συνεχίζει τη συνεργασία της με το Κέντρο Κοινότητας Λέσβου, τον ΟΑΕΔ, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, την ΑΜΚΕ «Collage Connecting People» και όποιον δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα μπορεί να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής των συνανθρώπων μας.

Τα άτομα με αναπηρία έχουν το δικαίωμα να αποτελούν ενεργά μέλη της κοινωνίας μας και πρέπει να συμμετέχουν στη λειτουργία της. Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ και οι συνεργάτες της παραμένουν αρωγοί στην προσπάθεια αυτή, δίνοντας τη δυνατότητα στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες να συμμετέχουν στην ζωή τού νησιού μας ως ισότιμα μέλη, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να είναι ενεργοί πολίτες.

Ελληνικα