Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Διερμηνέα Σομάλι – Αγγλικών (27-08-2019)

Απόφαση έγκρισης πρακτικού κατακύρωσης αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού 17/2019 για την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια τεσσάρων (4) οχημάτων τύπου VAN 9θέσεων
27 Αυγούστου 2019
Αποτελέσματα Προκήρυξης (20-08-2019) Ψυχολόγοι
5 Σεπτεμβρίου 2019

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Greece», με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR) στην πόλη της Μυτιλήνης.

Στόχος του έργου είναι η στέγαση ευάλωτων ομάδων αιτούντων ασύλου και η παροχή  υποστηρικτικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο του έργου η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ προσκαλεί ενδιαφερόμενους για τις ακόλουθες θέσεις εργασίας:

 

Τίτλος θέσης Κωδικός Θέσης
Διερμηνέας Somali-English

 

Το επιλεχθέν προσωπικό θα απασχοληθεί με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου, Πλήρους Απασχόλησης.

Η διάρκεια απασχόλησης ορίζεται έως 30/9/2019 με δυνατότητα ανανέωσης.

Περισσότερες πληροφορίες στα παρακάτω αρχεία:

Πρόσκληση-για-Διερμηνέα-Σομάλι-Αγγλικά-27-08-2019

ΑΙΤΗΣΗ-ΠΡΟΣ-ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ-ΑΜΚΕ-27-08-19-Διερμηνέας-Σομάλι

υπευθυνη-δήλωση-Ν105.ΠΟΙΝΙΚΟ

Ελληνικα