Αποτελέσματα προκήρυξης 21/03/2018 για Κοινωνικούς Λειτουργούς

Πρόσκληση για επιλογή προμηθευτή (van σε Ιωάννινα και Καστοριά) με αριθμό 16/2018
28 Απριλίου 2018
Πρόσκληση προσφορών 17/2018 για οικιακό εξοπλισμό
10 Μαΐου 2018

Επισυνάπτονται τα αποτελέσματα της προκήρυξης 21/03/2018 για κοινωνικούς λειτουργούς.

Αποτελεσματα-προκήρυξης-21-03-2018-Κοιν.Λειτουργοί