Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα / ανακοίνωση σε τοπικές ιστοσελίδες της Λέσβου, σχετικά με τα εργασιακά θέματα που αφορούν τους ξενώνες ασυνόδευτων ανηλίκων της Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ, η Γενική Συνέλευση των εταίρων της Ηλιακτίδας διευκρινίζει τα ακόλουθα.

1. Η Ηλιακτίδα δεν είναι μία ιδιόκτητη επιχείρηση, αλλά διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων η οποία αποτελείται από μεγάλο αριθμό των εργαζομένων και εθελοντών της. Από το 5μελές Δ.Σ. μάλιστα, δύο άτομα τα οποία εργάζονται στο πρόγραμμα της φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Λέσβο, όπως και κάθε άλλος εργαζόμενος του συγκεκριμένου προγράμματος, υφίστανται απαραίτητα την καθυστέρηση των δεδουλευμένων τους.

2. Οι όποιες καθυστερήσεις στις πληρωμές που αφορούν το έργο του οργανισμού για τη λειτουργία δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Λέσβο οφείλονται στις καθυστερήσεις στις σχετικές ροές της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για τις οποίες κρατούνται συνεχώς ενήμεροι οι εργαζόμενοι ενώ επιπλέον η Ηλιακτίδα συνεχώς απευθύνεται στο Υπουργείο για την επίσπευση των σχετικών πληρωμών.

3. Η μετάβαση στο νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο αντιμετώπισε αριθμό καθυστερήσεων και προβλημάτων τόσο με τα πληροφοριακά συστήματα όσο και με τα συστήματα πληρωμών και στην ίδια ή παρόμοια κατάσταση καθυστερήσεων πληρωμών βρίσκονται σχεδόν το σύνολο των φορέων που υλοποιούν αντίστοιχες δράσεις  λειτουργίας δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων σε όλη την Ελλάδα.

4. Σημειώνουμε, πως για όσο διάστημα από τον Απρίλιο του 2016 μέχρι τον Ιούλιο του 2017 οι δομές χρηματοδοτούνταν από εναλλακτικούς χρηματοδότες και οι χρηματορροές ήταν τακτικές, ποτέ, δεν υπήρξε καθυστέρηση σε οποιαδήποτε πληρωμή. Αντίστοιχα όσα έργα της Ηλιακτίδας πληρώνονται τακτικά από τους χρηματοδότες δεν αντιμετωπίζουν ποτέ οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στις πληρωμές τους από πλευράς Ηλιακτίδας.

5. Η σχετική πρόσκληση του υπουργείου για την υλοποίηση του έργου για το 2018 δημοσιεύτηκε 11/12/2017 και η Ηλιακτίδα κατέθεσε την πρότασή της το συντομότερο  δυνατόν εντός του Ιανουαρίου 2018. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπογραφεί σύμβαση ούτε με την Ηλιακτίδα ούτε και με οποιονδήποτε άλλο φορέα λειτουργίας δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων. Συνεπώς δεν είναι δυνατόν να υπογραφούν πιο μακρόχρονες συμβάσεις με τους εργαζόμενους, μιας και τυπικά δεν υπάρχει υπογεγραμμένο έργο αυτή τη στιγμή.

6. Την ανησυχία των εργαζομένων συμμερίζεται πλήρως η διοίκηση της Ηλιακτίδας και για αυτόν το λόγο πιέζει συνεχώς σε όλα τα επίπεδα (Διαχειριστική Αρχή, πολιτική ηγεσία, Ευρωπαϊκή Επιτροπή – που είναι ο κύριος χρηματοδότης των δράσεων) για την άμεση υπογραφή σύμβασης, την καταβολή των σχετικών δόσεων και συνεπώς την υλοποίηση των σχετικών πληρωμών προς τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές κλπ. που υποστηρίζουν το έργο. Σε αυτή την προσπάθεια η Ηλιακτίδα βρίσκεται σε στενό συντονισμό και με τις υπόλοιπες οργανώσεις που υλοποιούν αντίστοιχα έργα και βρίσκονται στην ίδια δραματική κατάσταση.

7. Η Ηλιακτίδα, από την φύση της, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα διαθέσιμα χρήματα κατ’ επιλογή της. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας ο οποίος διαχειρίζεται χρηματοδοτήσεις / επιδοτήσεις εθνικών ή διεθνών οργανισμών. Το δίλημμα της Γενικής Συνέλευσης τον Αύγουστο του 2017, ήταν να συνεχίσει με τα όποια προβλήματα στις ροές χρηματοδότησης προκύψουν, ή απλά να κλείσει τους ξενώνες ανηλίκων που διαχειρίζεται, στερώντας τον τόπο μας από 155 θέσεις εργασίας, και τα παιδιά από την απαραίτητη φιλοξενία και προστασία; Η απάντηση του «όποιος αντέχει», δεν είναι ανταγωνιστική ή εριστική αλλά ανταποκρίνεται στην δυστυχώς σκληρή πραγματικότητα, που θα πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι και να προγραμματίζουν τη ζωή τους. Η Ηλιακτίδα βρίσκεται σε έναν μονόδρομο και σε μία κατάσταση στην οποία οι δυνατότητες αντίδρασης, είναι πολύ περιορισμένες.

8. Οι μηνιαίες παρατάσεις των συμβάσεων των εργαζομένων αποτελούν το αποτέλεσμα της ως και σήμερα μη αξιολόγησης και έγκρισης της πρότασης της Ηλιακτίδας για το 2018. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η Ηλιακτίδα αποφάσισε να αναλάβει ένα τεράστιο ρίσκο συνεχίζοντας την λειτουργία των δομών φιλοξενίας ανηλίκων μετά το τέλος του 2017, με μία προφορική μόνο διαβεβαίωση του Υπουργείου ότι θα εγκριθούν οι προτάσεις. Αυτή την στιγμή, χωρίς να υπάρχει υπογεγραμμένη σύμβαση με τον χρηματοδότη του προγράμματος, δεν υπάρχει δυνατότητα υπογραφής
ετήσιων συμβάσεων.

9. Η Ηλιακτίδα φροντίζει πάντα να λειτουργεί προς όφελος των εργαζομένων της, προσφέροντας τις υψηλότερες αποδοχές που επιτρέπει ο κάθε χρηματοδότης, όπως επίσης ποτέ δεν εχει αρνηθεί την ανανέωση σύμβασης ασθενούς ή εγγύου συναδέλφου ακόμα και όταν είχε το νόμιμο δικαίωμα. Παρά το ύφος της συγκεκριμένης ανάρτησης, το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων του προγράμματος ανηλίκων κατανοεί την παρούσα κατάσταση.

10. Παρά όλων των προαναφερθέντων, η Ηλιακτίδα έχει καταφέρει να πληρώσει πάνω από το 80% των αποδοχών των εργαζομένων της για το 2017, και συνεχίζει να πληρώνει το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών όλων των εργαζομένων ως και σήμερα, έχοντας εισπράξει χρηματοδότηση για το έργο ως και τον Νοέμβριο (εκ της οποίας το 50% μόλις πριν 10 ημέρες).

Η Γενική Συνέλευση εταίρων ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ

 

ΔΕΛΤΙΟ-ΤΥΠΟΥ-23-3-2018

Ελληνικα