Αποτελέσματα προκήρυξης θέσεων διερμηνέων (Φαρσί, Τιγρίνια)

Προκήρυξη θέσης λογιστή
7 Νοεμβρίου 2017
Πρόσκληση για προσφορές για θερμαντικά σώματα με αριθμό 21/2017
22 Νοεμβρίου 2017

Επισυνάπτονται τα αποτελέσματα της προκήρυξης θέσεων διερμηνεών (Φαρσί, Τιγρίνια):

ranking-list-interpreters-farsi-Tigrinian

Ελληνικα