Αποτελέσματα προκήρυξης θέσεων εργασίας 28/9/2017 – Ψυχολόγοι

Επισυνάπτεται ο πίνακας αποτελεσμάτων της προκήρυξης θέσεων εργασίας (3 ψυχολόγων) 28/9/2017.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 28-9-2017 ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

Ελληνικα