ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τετάρτη 12/07/2017
12 Ιουλίου 2017
Πρόσκληση για επιλογή προμηθευτή με αριθμό 17/2017
17 Αυγούστου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ ενημερώνει πως για την προκήρυξη για τις θέσεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ, ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ που δημοσιεύτηκε στις 11/07/2017 γίνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ως την Δευτέρα 31/07/2017.

Δείτε την προκήρυξη