Η δράση «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του Έργου: “Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ”» (κωδ. 5008148), υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης.

what we do


accommodation and protection – lesvos

Iliaktida is supporting vulnerable asylum seekers in Greece through provision of alternative urban accommodation (apartments and buildings) combined with psychosocial and limited legal and heath services support as well as offering cash assistance through the UNHCR Cash Based Intervention Prorgam

1589

INDIVIDUALS


supported
778

ACCOMMODATION PLACES


(including hotels)
50

ACCOMMODATION STRUCTURES


(including hotels)
211

HOUSEHOLDS


receiving cash assistance

accommodation and protection – north greece

Iliaktida is also active in the North of Greece through implementation partners offering accommodation places and psychosocial support by combining Iliaktida’s knowhow with the Partner’s understanding of local conditions

3

PARTNERS


Perichoresis, Omnes, IATAP
2088

ACCOMMODATION PLACES


apartments & collective centres
4

LOCATIONS


Katerini, Kilkis, Volvi, Polykastro
4

HOTELS


emergency winter response

150

PLACES FOR CHILDREN


8

GUESTHOUSES


7 for boys, 1 for girls
198

CHILDREN HOSTED


Since April 2016
2

FUNDING PARTNERS


UNHCR & UNICEF


social integration of PwD and vulnerable groups

Iliaktida continues supporting people with disabilities andother vulnerable groups in the effort for social integration. Support of local vulnerable groups is even more important now so as to guard against racist incidents due to the support enjoyed by migrant populations


integration activities for refugees

As more POCs receive refugee status and will remain in Greece it is imperative to support their smooth integration into the local community and economy. Iliaktida is piloting concepts for sustainable integration but funding is scarce right now.

English