Η δράση «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του Έργου: “Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ”» (κωδ. 5008148), υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης.

staffing and resources

Our work is only possible through the continuous efforts of our staff. The project hires (mostly) locally thereby supporting the local communities and combating unemployment in the current financial crisis .


400

STAFF


In Lesvos and N. Greece
100

YOUNG SCIENTISTS


employed in welfare and administration
200

APARTMENTS


rented supporting income of local societies
100

LOCAL SUPPLIERS


supported through project related procurement
 

Our field management team

Iliaktida is led by a multifunctional team of professionals tasked with overseeing the varied operations and reporting requirements. The field management team is presented below. These managers and their departments are supported by the back-office management team and personnel

 
English