Η δράση «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του Έργου: “Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ”» (κωδ. 5008148), υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης.

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη προκήρυξη 24/10/2017 θέσεων διερμηνέων

Πρόσκληση για προσφορές για αγορά πετρελαίου θέρμανσης με αριθμό 18/2017
2 Νοεμβρίου 2017
Προκήρυξη θέσης λογιστή
7 Νοεμβρίου 2017

Ανακοινώνεται η παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την Πορκήρυξη για Διερμηνείς Φαρσί, Αραβικών και Τιγρίνια ή Αμαρικά (24-10-2017).

Διαβάστε λεπτομέρειες στο παρακάτω αρχείο:

Παράταση-Προκήρυξης-Διερμηνέων

English version:

Extension of deadline for submitting applications for the Interpreters Call

APPLICATION-FORM-FOR-INTERPRETERS-CALL-24-10-17

 

Ελληνικα