Η δράση «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του Έργου: “Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ”» (κωδ. 5008148), υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης.

Πρόσκληση για επιλογή προμηθευτή με αριθμό 17/2017

Παράταση προθεσμίας για θέσεις εργασίας
17 Ιουλίου 2017
Προκήρυξη θέσεων εργασίας – Δευτέρα 11/9/2017
11 Σεπτεμβρίου 2017

Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ, που εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης Λουτρών, Τ.Κ.

Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ, που εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ Μυτιλήνης Λουτρών , Τ.Κ. 81100, αιτείται προσφορών για «Μίσθωση οχημάτων για την μετακίνηση ωφελουμένων – VAN» και «Μίσθωση οχήματος τύπου VAN Cargo» στα πλαίσια του έργου «Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ» που χρηματοδοτείται από το Εθνικό  πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης. Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017, στις 11:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν της προσφορές τους στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου prosforesiliaktida@gmail.com, ή να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο (αυτοπροσπώπος ή με συστημένη αποστολή) στα κεντρικά γραφεία της Ηλιακτίδας (1ο χλμ Μυτιλήνης-Λουτρών), υπόψη Ασπασία Χρυσάφη.

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση ενδιαφέροντος εδώ.

Ελληνικα