Η δράση «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του Έργου: “Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ”» (κωδ. 5008148), υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης.

Τερματισμός προγράμματος ενοικίασης δωματίων ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ

Προκήρυξη θέσης για διοικητικό υπάλληλο
4 Απριλίου 2017
Πρόσκληση για Προσφορές με αριθμό 07/2017
4 Μαΐου 2017

 Στο επισυναπτόμενο θα βρείτε την ανακοίνωση

 Στο επισυναπτόμενο θα βρείτε την ανακοίνωση

Ελληνικα