Η δράση «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του Έργου: “Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ”» (κωδ. 5008148), υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης.

Προκήρυξη Διαγωνισμού «Διαχείριση Συστήματος Προπληρωμένων Καρτών»

Πρόσληψη Γεωπόνου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
4 Μαρτίου 2015
Προκύρηξη θέσης Γεωπόνου
18 Μαΐου 2016

Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ, που εδρεύει στη Μυτιλήνη, Πάροδος Αγίου Θεράποντα, Τ.Κ. 81100, προκηρύσσει διαγωνισμό για «Διαχείριση Συστήματος Προπληρωμένων Καρτών» αριθμός διαγωνισμού 02/2016, στο πλαίσιο του έργου «Relocation Scheme and Emergency Response» που υλοποιεί σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφοράς είναι η Τρίτη 12 Απριλίου 2016, στις 6:00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα έγγραφα του διαγωνισμού ηλεκτρονικά με την αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση iliaktid@otenet.gr και την αναφορά στον αριθμό διαγωνισμού «02/2016».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ερωτήματα ηλεκτρονικά στην πιο πάνω διεύθυνση μέχρι την Πέμπτη 7 Απριλίου 2016.

 

Ελληνικα