Η δράση «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του Έργου: “Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ”» (κωδ. 5008148), υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης.

Προκήρυξη : Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Λέσβου – ΑΚΤΙΝΕΣ ΖΩΗΣ

Bazzar Αγάπης
14 Δεκεμβρίου 2009
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ – «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Λέσβου – ΑΚΤΙΝΕΣ ΖΩΗΣ»
26 Νοεμβρίου 2012

 

 Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ

Έχοντας υπόψη:

 

 Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ

Έχοντας υπόψη:

1.      Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2.14641/6.3343, 21/06/2012 με απόφαση ένταξης της πράξης Κωδικό Πράξης ΟΠΣ377083 «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Λέσβου – ΑΚΤΙΝΕΣ ΖΩΗΣ»

Ανακοινώνει

2.      Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 24 μηνών, συνολικά 13  (13) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Λέσβου – ΑΚΤΙΝΕΣ ΖΩΗΣ»

 

Ελληνικα